Wet- en regelgeving centrale examens 2023

Deze informatie is voor het schooltype vmbo BB niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.