Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2004

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op de examenjaren 2018 en 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog