Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2003

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2003, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog