examens in het vak kunstvakken inclusief ckv in 2019