Weblinks

Informatie over de activiteiten, samenstelling en werkwijze van het College voor Toetsen en Examens

Officiële website van Cito

Informatie van DUO over het centraal examen

Alle onderwijs wet- en regelgeving vindt u op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - CFI

De officiële website van het College voor Toetsen en Examens over de centraal ontwikkelde examens in het mbo.

Formulier van LAKS voor klachten van eindexamenkandidaten op Examenklacht.nl

Het onderwijsveld kan met vragen over examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) terecht op één plek: het Examenloket.

De online ontmoetingsplek voor iedereen die examens een warm hart toedraagt.

Met o.m. rapportages, publicaties en nieuws van de Inspectie

Landelijk Aktie Kommitee Scholieren, site van, voor en door scholieren

Deze mobiele website/app van het College voor Toetsen en Examens biedt kandidaten informatie op maat over het centraal examen.

Portal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op Rijksoverheid.nl

Noordhoff uitgevers - errata binas

Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Platform Examensecretarissen

Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

De VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs