Zijn er voorbeeldtoetsen van de ER-toets beschikbaar?

Vraag

Zijn er voorbeeldtoetsen van de ER-toets beschikbaar?

Antwoord

Voorbeeldtoetsen voor 2ER en 3ER zijn beschikbaar via de oefenomgeving van Facet.

Pijl omhoog