Worden elk jaar dezelfde typen vragen gesteld in de examens Engels?

Vraag

Worden elk jaar dezelfde typen vragen gesteld in de examens Engels?

Antwoord

De verdeling over bepaalde vraagtypes ligt in grote lijnen vast. De meerkeuzevragen die in de examens voorkomen maken samen ongeveer 60 procent van de scorepunten uit en de andere vraagvormen ongeveer 40 procent. Bij de andere vraagvormen onderscheiden we voorgestructureerde vragen zoals beweringen-vragen, citeervragen en open vragen.

De verhouding van deze vraagvormen in een examen (bínnen die marge van ongeveer 40 procent van het totaal) ligt niet vast en ook niet welke subtypes worden gebruikt. Het kan dus gebeuren dat er een ‘nieuw’ type vraag in een examen voorkomt. Het aantal vraagvormen is – binnen de gestelde marges – in principe oneindig en dit kan dus in zekere mate tot ‘verrassing’ leiden.


Deel deze pagina