Worden elk jaar dezelfde typen vragen gesteld in de examens Engels?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2016, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog