Wiskunde A én B havo/vwo

Vraag

Kan mijn kandidaat zowel het examen wiskunde A als wiskunde B afleggen in het eerste tijdvak?

Antwoord

Nee, dat kan niet.

De Staatssecretaris heeft het CvTE verzocht te kijken naar de planning van wiskunde A en B tegelijkertijd. Het CvTE heeft hierover gesproken met OCW en de conclusie is destijds geweest dat de redenen om de vakken wel gelijktijdig af te nemen zwaarder wegen dan de argumenten om de planning voor wiskunde te wijzigen.

De afgelopen jaren heeft een aantal scholen hun leerlingen de mogelijkheid geboden om examen af te leggen in zowel wiskunde A als wiskunde B. Dat ging via een gedoogconstructie. Om deze gedoogconstructie om te zetten in een gelegitimeerde mogelijkheid is een wijziging van het Eindexamenbesluit nodig. Het ministerie van OCW verzorgt de berichtgeving over de noodzakelijke wijziging in het Eindexamenbesluit. Tot die tijd blijft de gedoogconstructie functioneren zoals in de voorgaande schooljaren. Deze constructie heeft als bedoeling de keuzemogelijkheden voor de leerlingen te optimaliseren. Voor leerlingen die beide wiskundevakken willen kiezen, houdt de gedoogconstructie het volgende in.

De kandidaat die zowel wiskunde A als wiskunde B kiest, legt het wiskundevak dat behoort tot zijn profiel af in het eerste tijdvak. Het wiskundevak dat hij als extra vak kiest, legt hij af in het tweede tijdvak. Deze oplossing van het splitsen van wiskunde A en wiskunde B in het eerste en tweede tijdvak is mogelijk doordat in het tweede tijdvak wiskunde A en B niet op hetzelfde tijdstip worden afgenomen. Een kandidaat kan in het tweede tijdvak zowel examen afleggen in het extra vak als een eventuele herkansing doen voor het profielvak.

Pijl omhoog