Wiskunde A/B/C: Is een vraag die 2 scorepunten waard is deelbaar?

Vraag

Wiskunde A/B/C: Is een vraag die 2 scorepunten waard is deelbaar?

Antwoord

Soms komen in een beoordelingsmodel deelscores (bolletjes) voor die 2 scorepunten waard zijn. Sinds 2019 is in het beoordelingsmodel altijd een opmerking opgenomen waarin duidelijk wordt gemaakt of deze ‘deelbaar’ is of niet. Dat staat overigens los van het feit dat op grond van vakspecifieke regel 1 op grond van een rekenfout één scorepunt in mindering wordt gebracht. Dan blijft er vanzelfsprekend nog één scorepunt over voor dit antwoordelement.


Deel deze pagina