Welke eisen worden in de centrale examens gesteld aan structuurformules bij scheikunde havo/vwo?

Vraag

Welke eisen worden in de centrale examens gesteld aan structuurformules bij scheikunde havo/vwo?

Antwoord

In de centrale examens worden vaste richtlijnen gehanteerd voor de schrijfwijze van structuurformules. Deze richtlijnen zijn te vinden in bijlage 2 van de syllabus. Van kandidaten wordt verwacht dat zij structuurformules volgens deze richtlijnen noteren, tenzij in de vraag anders is aangegeven.


Deel deze pagina