Welke eisen worden in de centrale examens gesteld aan structuurformules bij scheikunde havo/vwo?