Welke eisen worden in de centrale examens gesteld aan structuurformules?

Vraag

Welke eisen worden in de centrale examens gesteld aan structuurformules?

Antwoord

In de centrale examens worden vaste richtlijnen gehanteerd voor de schrijfwijze van structuurformules. Deze richtlijnen zijn te vinden in bijlage 2 van de syllabus. Van kandidaten wordt verwacht dat zij structuurformules volgens deze richtlijnen noteren, tenzij in de vraag anders is aangegeven.

Pijl omhoog