Welke cijfers tellen mee bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende moet zijn?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2024, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.