Welk examenprogramma CKV havo/vwo is van toepassing?

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Welk examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo is van toepassing?

Antwoord

Het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming geldt voor havo-kandidaten die in 2019 of later hun diploma ontvangen en voor vwo-kandidaten die in 2020 of later hun diploma ontvangen. In het schooljaar 2017-2018 werd daarom voor de eerste maal gelegenheid geboden tot het afleggen van een schoolexamen op grond van het vernieuwde examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo. Leerlingen die in 2017-2018 in het vierde leerjaar zaten, nemen dus deel aan het schoolexamen volgens het nieuwe examenprogramma.

Daarnaast geldt dat het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer en dat het CKV-cijfer in 2019 voor de havo en in 2020 voor het vwo op de cijferlijst komt.

Op de cijferlijsten havo tot en met 2018 en vwo tot en met 2019 stond nog geen cijfer voor CKV, want in die jaren deden de cohorten 2016-2018 (havo) en 2016-2019 (vwo) eindexamen en voor deze leerlingen gold nog het oude examenprogramma CKV dat werd beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

Bovengenoemde informatie is terug te vinden in de regeling waarmee het examenprogramma wordt gewijzigd.

Hieronder een overzicht per examenjaar en niveau:

examenjaar

vwo

havo

2020

nieuw programma1; cijfer

nieuw programma; cijfer

2021

nieuw programma; cijfer

nieuw programma; cijfer

1 Met uitzondering van kandidaten die zijn gezakt of in de bovenbouw zijn blijven zitten.