Welk examenprogramma CKV havo/vwo is van toepassing?

Vraag

Welk examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo is van toepassing?

Antwoord

Het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming geldt voor havokandidaten die in 2019 of later hun diploma ontvangen en voor vwo-kandidaten die in 2020 of later hun diploma ontvangen. In het schooljaar 2017-2018 wordt daarom voor de eerste maal gelegenheid geboden tot het afleggen van een schoolexamen op grond van het vernieuwde examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo. Leerlingen die in 2017-2018 in het vierde leerjaar zitten nemen dus deel aan het schoolexamen volgens het nieuwe examenprogramma.

Daarnaast geldt dat het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer en dat het CKV-cijfer in 2019 voor de havo en in 2020 voor het vwo op de cijferlijst komt.1 Kandidaten die in 2017-2018 in het vierde leerjaar zitten doen dus examen volgens het nieuwe examenprogramma en krijgen in 2019 of 2020 een CKV-cijfer op hun cijferlijst.

Op de cijferlijsten havo tot en met 2018 en vwo tot en met 2019 staat nog geen cijfer voor CKV, want in die jaren doen de cohorten 2016-2018 (havo) en 2016-2019 (vwo) eindexamen en voor deze leerlingen geldt nog het oude examenprogramma CKV dat wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

Bovengenoemde informatie is terug te vinden in de regeling waarmee het examenprogramma wordt gewijzigd.

Hieronder een overzicht per examenjaar en niveau:

examenjaar

vwo

havo

2018

oud programma; voldoende of goed

oud programma; voldoende of goed

2019

oud programma; voldoende of goed

nieuw programma2; cijfer

2020

nieuw programma2; cijfer

nieuw programma; cijfer

2021

nieuw programma; cijfer

nieuw; cijfer

1 De uitslagbepaling in artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO moet nog worden aangepast op de beoordeling met een cijfer en opname van dat cijfer in het combinatiecijfer.

2 Met uitzondering van kandidaten die zijn gezakt.