Wat zijn de regels rondom tijdverlenging bij de rekentoets?

Vraag

Wat zijn de regels rondom tijdverlenging bij de rekentoets?

Antwoord

De leerling met een dyscalculieverklaring heeft bij de standaard rekentoets recht op 30 minuten extra tijd. Heeft de leerling nog een andere deskundigenverklaring naast de dyscalculieverklaring, mag er niet nog eens 30 minuten extra tijdverlenging worden gegeven.

De ER-toets is langer dan de reguliere rekentoets; de extra tijd voor dyscalculie/ernstige rekenproblemen zit in de toets verwerkt. Heeft de leerling een deskundigenverklaring voor een beperking anders dan dyscalculie, dan mag er wel nog eens 30 minuten tijdverlenging worden gegeven bij de ER-toets.

Meer informatie

Pijl omhoog