Wat te doen bij geschil tussen eerste en tweede corrector?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2025, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.