Wat moet er in het leerlingdossier staan voor de ER-toets?

Vraag

Wat moet er in het leerlingdossier staan voor deelname aan de ER-toets?

Antwoord

De voorwaarde voor deelname aan de ER-toets is dat er een dossier is aangelegd waarin een beschrijving van onderstaande punten is opgenomen:

  • Verklaringen en/of informatie uit het voorafgaand onderwijs inzake de beperking en de maatregelen die toen zijn genomen in het onderwijs en de toetsing (indien aanwezig).
  • Een korte beschrijving van de analyse die door de school is gemaakt over de (on)haalbaarheid van de rekentoets 2F of 3F.
  • Een korte beschrijving van het gerichte traject waarin inspanning heeft plaatsgevonden door zowel school als leerling ter voorbereiding op de ER-toets.
  • De deskundigenverklaring (indien aanwezig).
  • Een verklaring dat de leerling kiest voor de ER-toets en op de hoogte is van het feit dat deelname aan de ER-toets mogelijke consequenties heeft.
Pijl omhoog