Wat is Facet?

Vraag

Wat is Facet en waar wordt het voor gebruikt?

Antwoord

Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Alle centrale digitale examens en minitoetsen BB en KB worden met Facet afgenomen. Daarnaast worden ook de centrale examens muziek gl/tl, havo en vwo, kunst (algemeen) havo en vwo en dans gl/tl en drama gl/tl met Facet afgenomen. Om de toetsen en examens in Facet af te kunnen nemen, moet de software worden gedownload en geïnstalleerd en moet er een systeemcheck worden gedaan.

Meer informatie over de centrale digitale examens BB en KB vindt u in de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB’.

Meer informatie over de centrale examens in de kunstvakken vindt u in de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet’.

Meer informatie over Facet, zoals systeemeisen en handleidingen vindt u op de website van DUO. Op de online oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl) zijn voorbeeldexamens en –toetsen beschikbaar gesteld. Deze online oefenomgeving is voor iedereen toegankelijk.