Wat is Facet?

Vraag

Wat is Facet en waar wordt het voor gebruikt?

Antwoord

Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Alle centrale digitale examens BB en KB en de rekentoets worden met Facet afgenomen. Om de toetsen en examens in Facet af te kunnen nemen, moet de software worden gedownload en geïnstalleerd.

Meer informatie over Facet, zoals systeemeisen en handleidingen vindt u op de website van DUO. Op de online oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl) zijn voorbeeldexamens en –toetsen beschikbaar gesteld. Deze online oefenomgeving is voor iedereen toegankelijk.