Wat is de status van het verslag van een examenbespreking?

Vraag

Wat is de status van het verslag van een examenbespreking?

Antwoord

De Examenlijn hecht grote waarde aan intercollegiaal overleg over de correctie van de examens en dus ook aan examenbesprekingen. Eventuele afspraken die hier gemaakt worden mogen echter nooit strijdig zijn met het correctievoorschrift en zijn nooit een officiƫle uitbreiding van dat correctievoorschrift. Alleen het correctievoorschrift en eventuele aanvullingen uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens zijn bindend. Docenten dienen zich te allen tijde te houden aan het correctievoorschrift in het belang van een eerlijke behandeling van alle kandidaten. Als een docent afwijkt van het correctievoorschrift, kan hij/zij zich daarvoor niet beroepen op verslagen van examenbesprekingen of uitspraken van vakverenigingen.

Als onder docenten het idee bestaat dat het correctievoorschrift niet correct/volledig is, moet de Examenlijn hierover worden ingelicht zodat zo nodig een passende maatregel kan worden genomen die landelijk bekend wordt gemaakt.


Deel deze pagina