Wat is de betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van het CE Nederlands vwo?

Vraag

Wat is de betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van het CE Nederlands vwo?

Antwoord

Bij de ontwikkeling van de centrale examens Nederlands vwo zijn aan de kant van Cito drie eerstegraads examenklasdocenten in de constructiegroep betrokken. Zij worden aangestuurd door een toetsdeskundige. Dit is de vierde persoon met eveneens een eerstegraadsbevoegdheid Nederlands en met ruime onderwijservaring. Aan de zijde van het College voor Toetsing en Examens (CvTE) zitten er ook drie examenklasdocenten in de vaststellingscommissie, maar dan voor havo en vwo samen. De vierde persoon in de vaststellingscommissie is de voorzitter. De voorzitter is werkzaam in het wetenschappelijk onderwijs.

De opgaven voor de examens van het eerste tijdvak vwo worden gepretest. Bij deze pretest zijn per examen ruim 25 docenten betrokken. Naast de antwoorden van hun leerlingen op de pretestvragen geven zij de examenmakers ook hun eigen opmerkingen mee bij het pretestmateriaal.

De afgelopen jaren vond voor het eerste tijdvak examen vwo een zogenaamde testcorrectie plaats. Dit is een test met het correctievoorschrift waarbij 20 docenten Nederlands zijn uitgenodigd om de dag na de afname van het examen het examenwerk van hun leerlingen aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift te bespreken. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat het examen de dag voor Hemelvaart is.

Daarom kent het vwo-examen dit jaar een precorrectie, dat een paar maanden voor de examens georganiseerd wordt. Twintig docenten maken dan een deel van het examen en bespreken de antwoorden zoals deze in het correctievoorschrift staan. Het doel is aanscherping en verbetering van het correctievoorschrift. De docenten worden deels door het CvTE en deels door Levende Talen Nederlands geworven.


Deel deze pagina