Wat is de betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van het CE Nederlands havo?

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Wat is de betrokkenheid van docenten bij de ontwikkeling van het CE Nederlands havo?

Antwoord

Bij de ontwikkeling van de centrale examens Nederlands havo zijn aan de kant van Cito drie eerstegraads examenklasdocenten in de constructiegroep betrokken. Zij worden aangestuurd door een toetsdeskundige. Dit is de vierde persoon met eveneens een eerstegraadsbevoegdheid Nederlands en met ruime onderwijservaring. Aan de zijde van het College voor Toetsing en Examens (CvTE) zitten er ook drie examenklasdocenten in de vaststellingscommissie, maar dan voor havo en vwo samen. De vierde persoon in de vaststellingscommissie is de voorzitter. De voorzitter is werkzaam in het wetenschappelijk onderwijs.

De opgaven voor de examens van het eerste tijdvak havo worden gepretest. Bij deze pretest zijn per examen ruim 25 docenten betrokken. Naast de antwoorden van hun leerlingen op de pretestvragen geven zij de examenmakers ook hun eigen opmerkingen mee bij het pretestmateriaal.

Dit schooljaar vindt voor het eerste tijdvak van het examen havo ook een zogenaamde precorrectie plaats. Dit is een test waarbij 24 docenten Nederlands zijn uitgenodigd om in een bijeenkomst in februari een gedeelte van het centraal examen 2020 te komen maken en dit gedeelte na te kijken met behulp van het concept-correctievoorschrift. Na een bespreking van het eigen examenwerk met collega’s, doen deze docenten voorstellen om het concept-correctievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie van het CvTE bespreekt de voorstellen in een vaststellingsvergadering en neemt deze waar nodig over.