Wat doet het CvTE met de feedback van docenten?

vraag

Wat doet het College voor Toetsen en Examens met de feedback van docenten?

antwoord

De Examenlijn vindt het belangrijk dat docenten feedback geven op het examen. Dat ervaart de Examenlijn als doelgerichte input voor toekomstige examens. De examens en correctievoorschriften worden vastgesteld door een vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens. Hierin zitten onder meer docenten op voordracht van vakbond of vakvereniging. De feedback wordt besproken tijdens de evaluatie van het examen en helpt de commissie bij de ontwikkeling van de toekomstige examens.

De meeste feedback kan worden doorgegeven via Wolf. Overige feedback kan via het contactformulier op www.examenloket.nl worden doorgegeven bij ‘opmerkingen/vragen over het centraal examen’ onder de categorie ‘evaluatieve opmerking’.

Pijl omhoog