Wat doet het CvTE als een examen te lang is?

Vraag

Wat doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als een examen te lang is?

Antwoord

Bij de ontwikkeling van de examens besteedt het CvTE aandacht aan de vraag of het examen in de tijd past. Desondanks kan het gebeuren dat het examen achteraf bezien te lang was. Conclusies over de lengte van het examen kan het CvTE niet eerder trekken dan bij de normeringsbespreking. Bij de toets- en itemanalyse van het examen onderzoekt het CvTE of de Wolf-gegevens aanwijzingen bevatten waaruit blijkt dat het examen te lang is. Als dat het geval is, houdt het CvTE hier bij de vaststelling van de N-term rekening mee.