Wat als een leerling in zijn antwoord juiste informatie combineert met foute of overbodige informatie?

Vraag

Wat als een leerling in zijn antwoord juiste informatie combineert met foute of overbodige informatie?

Antwoord

Soms geven leerlingen een antwoord dat aan alle vereisten van het correctievoorschrift voldoet, maar ook informatie bevat die niet ter zake doet. In zo’n geval kan het volledig aantal scorepunten worden toegekend.

Er mogen echter geen scorepunten worden toegekend als verschillende elementen uit het antwoord in tegenspraak met elkaar zijn of als uit de overbodige informatie blijkt dat de leerling de vraag niet heeft begrepen.


Deel deze pagina