Wanneer moet het schoolexamen afgerond zijn? Geldt dat ook voor LO, kunstvakken inclusief ckv en het profielwerkstuk?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2009, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.