Wanneer moet een fout in een berekening als rekenfout worden aangemerkt bij scheikunde havo/vwo?

Vraag

Wanneer moet een fout in een berekening als rekenfout worden aangemerkt bij scheikunde havo/vwo?

Antwoord

Bij het beoordelen van fouten in een berekening dient een verschil te worden gemaakt tussen bewerkingsfouten en rekenfouten. Dit is van belang omdat op grond van vakspecifieke regel 2 per vraag voor rekenfouten en significantie fouten samen maximaal 1 punt wordt afgetrokken.

Onder rekenfouten worden fouten verstaan als een verkeerde uitkomst uit een juiste bewerking. Bijvoorbeeld verkeerd overgenomen van rekenmachine, eenvoudige rekensom uit het hoofd, verkeerde omwerking naar macht (0,005 noteren als 5·103 of 5·10-2). Indien een leerling in een vraag naast een of meerdere rekenfouten ook een significantiefout maakt dan kost dat op grond van vakspecifieke regel 2 maximaal 1 punt.

Bewerkingsfouten zijn fouten die rechtstreeks met de uit te voeren bewerking hebben te maken. Zoals de molverhouding omgekeerd gebruiken, delen i.p.v. vermenigvuldigen, of onjuiste omrekening van eenheden.

Pijl omhoog