Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?

Vraag

Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?

Antwoord

Het gebruik van de computer als schrijfgerei is algemeen toegestaan, ook voor kandidaten zonder ondersteuningsbehoefte. Melding aan het CvTE of inspectie is dus niet nodig. Dit hulpmiddel is doeltreffend en voor de hand liggend voor kandidaten met dyslexie en voor kandidaten met een motorische beperking.

Zie voor meer informatie de brochure Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte en de informatie Computer als schrijfgerei:

Meer informatie


Deel deze pagina