Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?

Vraag

Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?

Antwoord

Het gebruik van de computer als schrijfgerei is algemeen toegestaan, ook voor kandidaten zonder beperking. Melding aan het CvTE of inspectie is dus niet nodig. Dit hulpmiddel is doeltreffend en voor de hand liggend voor leerlingen met dyslexie.

Zie voor meer informatie de brochure Kandidaten met een beperking en de informatie Computer als schrijfgerei:

Meer informatie

Pijl omhoog