Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?