Wanneer is de computer tijdens een examen toegestaan als schrijfgerei?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op de examenjaren 2017 tot en met 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.