Waarom wordt in het correctievoorschrift scheikunde havo en vwo gerekend met afgeronde waarden?

Vraag

Waarom wordt in het correctievoorschrift scheikunde havo en vwo gerekend met afgeronde waarden?

Antwoord

In het correctievoorschrift wordt gerekend met afgeronde waarden. Dit wordt gedaan om in het correctievoorschrift één rekenvoorbeeld te kunnen geven dat aansluit bij de verschillende waarden in Binas en ScienceData. Het gebruik van andere, niet afgeronde, waarden door leerlingen kan leiden tot afwijkingen in de uitkomst. Vanzelfsprekend leiden dergelijke afwijkingen in de uitkomst in een juiste berekening niet tot aftrek van scorepunten. Een voorbeeld is vraag 2 uit het examen scheikunde vwo 2018-I.


Deel deze pagina