Waarom worden de centrale examens van 2020 niet vrijgegeven?

Vraag

Waarom worden de centrale examens van 2020 niet vrijgegeven?

Antwoord

Scholen vragen het College voor Toetsen en Examens (CvTE) waarom het de examens van 2020 niet vrijgeeft, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de RV-toets.

De beslissing om centraal examenopgaven van dit jaar niet beschikbaar te stellen is niet genomen door het CvTE. Deze beslissing vloeide voort uit de keuzes die in goed overleg door de minister gemaakt zijn. In de gekozen oplossing, gegeven de coronacrisis, is de tijdelijke invoering van de resultaatverbeteringstoets een belangrijke maatregel. Alles afwegende past daarbij niet het vrijgeven van de centrale examens 2020.

De argumenten daarvoor worden ook al door de VO Raad genoemd. Namelijk: de opgaven van de centrale examens zijn deels niet geschikt als RV-toets (ze meten iets anders dan de RV-toets zou moeten meten) en de opgaven zouden, net als de centrale examens, weer op één tijdstip moeten worden afgenomen. Anders komt de geheimhouding ervan in het geding. Dit laatste zou de flexibiliteit voor de scholen om zelf vorm te geven aan een goede afronding, binnen de richtlijnen van het RIVM, te zeer inperken.

Cito heeft wel een handreiking gepubliceerd en een helpdesk geopend voor vragen over de schoolexamens.