Waarom staan er vaak gedateerde teksten in het examen Engels?

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Waarom staan er vaak gedateerde teksten in het examen Engels?

Antwoord

De teksten van de centrale examens doorlopen een aantal fases, waarbij een groot aantal docenten betrokken is op verschillende momenten. Dit proces duurt in totaal enkele jaren, waardoor er geen hele actuele teksten in de examens kunnen zitten.

Bij het proces van tekstselectie moet met veel variabelen rekening worden gehouden: genre, onderwerp, lengte, moeilijkheidsgraad, ‘bevraagbaarheid’ met een bepaald type vraag (om te kunnen voldoen aan de voorschriften ten aanzien van de ‘mix’ van vraagtypes), formeel/informeel, enz. Soms wordt welbewust gekozen voor een wat oudere tekst, omdat je ook die moet kunnen lezen; je komt immers niet alleen hele recente teksten tegen in het dagelijks leven. Dat geldt bij uitstek voor een literaire tekst: in het vwo-herexamen van 2017 zat een tekst van Doris Lessing uit 1950.

Mits het onderwerp en het taalgebruik niet te ver van de leerlingen afstaan, is een zgn. gedateerde tekst niet per definitie minder geschikt voor opname in een leesvaardigheidsexamen. En om te zorgen dat er geen misverstand bestaat over de status van de tekst, wordt onder de tekst de bron en het jaartal van publicatie vermeld.

In alle gevallen wordt natuurlijk gekeken naar de ‘houdbaarheid’ van een tekst. Sterker nog, deze wordt nog als allerlaatste gecheckt voordat het examen daadwerkelijk gedrukt wordt en dit leidt soms tot een aanpassing op het allerlaatste moment. Zoals in het vwo-herexamen van 2010: daar werd de golfer Tiger Woods opgevoerd als voorbeeldig mens, terwijl kort daarvoor bekend was geworden dat hij vreemdging. Dit werd opgelost met een voetnoot waarin werd benadrukt dat de tekst dateerde uit 2008. Mede op grond van dit incident werd door het CvTE besloten om het jaartal weer bij alle teksten in de examens moderne vreemde talen te vermelden.