Waarom is de TI-84 plus op havo niet meer toegestaan in 2018?

Vraag

Waarom is de TI-84 plus op havo niet meer toegestaan in 2018 en op vwo in 2019?

Antwoord

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. Wat betreft de centrale examens wiskunde havo/vwo zit de moeilijkheid bij de rol die de grafische rekenmachine (GR) speelt bij deze examens. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen.

In het kader hiervan heeft het CvTE besloten, na raadpleging van een aantal experts, voor havo vanaf 2018 en vwo vanaf 2019 te kiezen voor een grafische rekenmachine met een zichtbare examenstand om bovengenoemde te realiseren. Daar voldoen de machines TI-84 plus, TI-84 plus silver edition, TI-84 plus C silver edition niet aan. Het CvTE is zich bewust van de vragen die dit vanuit het veld oproept, maar was genoodzaakt deze keuzes te maken.

Het CvTE heeft de scholen hierover in februari 2016 geïnformeerd via Examenblad.nl in de Vooruitblik toegestane hulpmiddelen (publicatie 2,5 jaar voorafgaand aan het examen havo en 3,5 jaar voorafgaand aan het examen vwo), in juni 2016 via de Regeling toegestane hulpmiddelen 2018 (publicatie 2 jaar voorafgaand aan het examen havo) en in september 2017 via de Septembermededeling.

Voor meer informatie over de consequenties van dit besluit lees de Toelichting op toegestane grafische rekenmachines.

Pijl omhoog