Waarom doet de Examenlijn geen uitspraak over leerlingantwoorden?

Vraag

Waarom doet de Examenlijn geen uitspraak over leerlingantwoorden?

Antwoord

De Examenlijn doet geen uitspraak over de wijze waarop de corrector een leerlingantwoord moet beoordelen. Zij faciliteert het correctievoorschrift en gaat uit van de professionaliteit van de docent als corrector. Het correctievoorschrift is bindend. Dat betekent dat alle correctoren zich aan het correctievoorschrift moeten houden. Als de leerling een antwoord op een open vraag geeft waarvan u vanuit uw professionaliteit beoordeelt dat het gegeven antwoord vakinhoudelijk (gedeeltelijk) juist is, voorziet u dit antwoord van scorepunten naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel, hiervoor is algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift bedoeld (voor digitale centrale examens bb en kb betreft dit algemene regel 2.3). Als de Examenlijn leerlingantwoorden zou beoordelen, geeft zij een toelichting die het correctievoorschrift voor de betreffende corrector de facto uitbreidt of inperkt. Dat kan niet. De Examenlijn geeft alleen correcties/aanvullingen op het correctievoorschrift via een aanvulling op het correctievoorschrift dat naar alle scholen wordt gezonden.

Als uit het leerlingantwoord blijkt dat een kandidaat de vraag anders heeft geïnterpreteerd en daardoor feitelijk een andere vraag beantwoordt dan bedoeld, geldt algemene regel 3.3 uit het correctievoorschrift niet. Ook niet als de corrector begrip heeft voor deze misinterpretatie. In dit geval is een melding via het contactformulier op Examenloket.nl nodig en zal de Examenlijn nagaan of er mogelijk iets mis is met de vraag.

Het is aan beide correctoren om vanuit hun professionaliteit te beoordelen of antwoorden die door kandidaten gegeven worden, vallen onder de strekking van het correctievoorschrift. De corrector handelt dan niet naar de letter van het correctievoorschrift maar wel in de geest ervan.


Deel deze pagina