Waar vind ik vakspecifieke informatie?

Vraag

Waar vind ik de vakspecifieke informatie voor mijn vak en wat houdt het in?

Antwoord

Naast het examenprogramma en de syllabus wordt elk jaar, gelijktijdig met de Septembermededeling, voor elk vak vakspecifieke informatie gepubliceerd.

De vakspecifieke informatie bevat informatie voor zowel de docent als de examensecretaris over zaken die van belang zijn voor de voorbereiding van kandidaten op het examen. In de vakspecifieke informatie zijn wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar zichtbaar gemaakt door markeringen.

De vakspecifieke informatie is te benaderen via de examenpagina van het betreffende vak of via:


Deel deze pagina