Waar vind ik quick scans van examens?

Vraag

Waar vind ik quick scans van examens?

Antwoord

Via Wolf worden examinatoren gevraagd naar hun mening over de moeilijkheidsgraad, de lengte en de aansluiting van het examen op het gegeven onderwijs. Ook wordt de examinatoren gevraagd welk rapportcijfer zij aan dit centraal examen zouden geven. De resultaten van deze bevraging worden weergegeven via de quick scan. De quick scan geeft een beeld van de mening van de docenten over het centraal examen nadat zij de eerste correctie hebben verricht.

De quick scans zijn te vinden op de examenpagina's, onder het kopje Evaluatie.

Zie bijvoorbeeld: