Waar kan ik terecht met vragen/opmerkingen over het examenprogramma of de syllabus?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.