Waar heeft een leerling met dyscalculie recht op bij het centraal examen?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2013, maar alleen op het examenjaar 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog