Waar heeft een leerling met dyscalculie recht op bij het centraal examen?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2011, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.