Vroeger waren de examens Engels havo toch veel moeilijker?

Vraag

Vroeger waren de examens Engels havo toch veel moeilijker?

Antwoord

Van docenten die Engels op havo-niveau onderwijzen heeft het CvTE berichten ontvangen, waarin zij aangaven de indruk te hebben dat de centrale examens Engels havo de laatste jaren makkelijker zijn geworden. Zij zien voor het kernvak Engels hogere cijfers op het CE, maar ervaren geen vaardigheidsstijging bij de leerlingen in de klas. Wat is hier aan de hand?

De uitleg in het artikel ‘Vroeger waren de examens Engels veel moeilijker, toch?’ geeft hierop antwoord.


Deel deze pagina