Voor welke leerling is de ER-toets?

Vraag

Voor welke leerling is de ER-toets?

Antwoord

De ER-toets is voor de leerling met een ernstig rekenprobleem (hiervoor kunnen verschillen oorzaken zijn) of dyscalculie. Het hebben van een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan de ER-toets. De ER-toets is bedoeld voor leerlingen die de stof uit de rekentoets cognitief aankunnen (ze begrijpen waar de opgave 2F of 3F over gaat) maar die door een ernstig rekenprobleem of dyscalculie moeite hebben met (het automatiseren van) de standaard rekenroutines.

De ER-toets is dus niet bedoeld voor de leerling die door geen/slecht/te weinig onderwijs onvoldoende scoort op de reguliere 2F- of 3F-rekentoets.

Meer informatie

Pijl omhoog