Twee deelscores zijn gekoppeld. Is dat een fout in het correctievoorschrift?

Vraag

Twee deelscores zijn gekoppeld. Is dat een fout in het correctievoorschrift?

Antwoord

Meestal zijn deelscores niet gekoppeld, maar het kan voorkomen dat dit wel het geval is. Dit is geen fout; het CV kan gewoon gevolgd worden. Als twee deelscores gekoppeld zijn, dan kan over het algemeen de tweede deelscore niet gescoord worden zonder het scoren van de eerste (tenzij er sprake is van een ‘consequentie’ in de deelscore, zie hiervoor ‘Wanneer mag ik het punt voor een consequente conclusie wel/niet geven?’).


Deel deze pagina