Toegestane hulpmiddelen

De centrale examens gaan in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Kijk voor actuele informatie op de homepage.

Vraag

Welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens?

Antwoord

De toegestane hulpmiddelen worden bij regeling vastgesteld en te vinden via de pagina Hulpmiddelen.

Voor het vmbo zijn de toegestane hulpmiddelen te vinden in bijlage 1A en voor havo/vwo in bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo.

Pijl omhoog