Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

vraag

Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

antwoord

vwo

In het schooljaar 2017-2018 telt de rekentoets niet mee voor het behalen van een vwo-diploma. Dit heeft de minister op 15 december 2017 in een brief aan de scholen bekendgemaakt. De rekentoets moet, net zoals op vmbo en havo, wel ten minste één keer gemaakt zijn.

De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt dus niet meer voor de uitslagbepaling en uiteraard ook niet voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog laten betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar.

Het cijfer wordt gewoon vermeld op de cijferlijst.

De extra afnamedag, met versnelde normering, die bedoeld was voor leerlingen die mogelijk zouden kunnen zakken op de kernvakkenregeling, komt te vervallen.

havo, vmbo

Kandidaten op het vmbo en de havo moeten een rekentoets maken. Het resultaat op de toets telt niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. In vmbo-bb wordt het resultaat op de bijlage bij de cijferlijst vermeld.

Pijl omhoog