Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

vraag

Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

antwoord

vwo

Vanaf het schooljaar 2017-2018 telt de rekentoets niet mee voor het behalen van een vwo-diploma. Dit heeft de minister op 15 december 2017 in een brief aan de scholen bekendgemaakt - zie ook Besluit eindcijfer rekentoets uit uitslagbepaling vwo. De rekentoets moet, net zoals op vmbo en havo, wel ten minste één keer gemaakt zijn.

De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt dus niet meer mee voor de uitslagbepaling en uiteraard ook niet voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude.

Het cijfer wordt gewoon vermeld op de cijferlijst.

De extra afnamedag, met versnelde normering, die bedoeld was voor leerlingen die mogelijk zouden kunnen zakken op de kernvakkenregeling, komt te vervallen.

havo, vmbo

Kandidaten op het vmbo en de havo moeten een rekentoets maken. Het resultaat op de toets telt niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. In vmbo-bb wordt het resultaat op de bijlage bij de cijferlijst vermeld.