Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

vraag

Telt de rekentoets mee voor het halen van het diploma?

antwoord

vwo

De rekentoets telt mee voor het behalen van een vwo-diploma.

De kandidaat moet minimaal een 5 halen om te slagen voor de rekentoets. Daarnaast mag hij voor maximaal 1 van de 4 onderdelen Engels, Nederlands, wiskunde en de rekentoets een 5 halen (de rest moet 6 of hoger zijn).

De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt niet mee voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

havo, vmbo

Kandidaten op het vmbo en de havo moeten een rekentoets maken. Het resultaat op de toets telt nog niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. In vmbo-bb wordt het resultaat op de bijlage bij de cijferlijst vermeld.

Pijl omhoog