Telt de CE-eis ook in het leerwerktraject?

Vraag

Telt de CE-eis ook in het leerwerktraject?

Antwoord

Nee, de eis dat het gemiddelde van de CE-cijfers afgerond minimaal 5,5 moet zijn, geldt niet voor het leerwerktraject waarin leerlingen (vaak) maar in twee vakken een centraal examen afleggen. Wel geldt ook voor het leerwerktraject de sinds de uitslag 2012 geldende bepaling dat ook bij BB school- en centraal examen hetzelfde gewicht hebben. En als de leerling leerwerktraject uiteindelijk in een volledig BB-pakket examen doet, gelden alle BB-regels dus inclusief de CE-eis. Ook moet worden bedacht dat voor het leerwerktraject geldt dat zowel Nederlands als het beroepsgerichte vak beide met minimaal een 6 als eindcijfer moeten worden afgerond.

Meer informatie